برخاستن هواپیما به چه معناست؟ - گردشا

برخاستن هواپیما به چه معناست؟هر دانش و تخصصی واژگان خاصی دارد که تخصصی است و آن را از سایر زبان ها جدا می کند. در سفر نیز ممکن است واژه هایی وجود دارد که این واژه ها تخصصی است و گاهی لازم است که ترجمه و تفسیر گردند.

برخاستن هواپیما یا تیک اف مرحله ای است که هواپیما از حالت حرکت در باند فرودگاه به حالت پرواز در می آید و از زمین خارج می گردد.

برچسب ها {{item.name}}
;