تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآباد - گردشا

تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآبادفرودگاه مهرآباد یکی از بهترین فرودگاه های ایران و با بهترین تجهیزات بین المللی است. در این فرودگاه پارکینگ هایی نیز وجود دارد که به مسافران خدمات ارائه می دهد و از این رو مسافران باید قبل از خرید بلیط هواپیما و سفر تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآباد را بدانند و از هرینه های پارکینگ مطلع باشند.

پاركينگ هاي ترمينال هاي 1 و 2

   پاركينگ شماره 1 :طبقاتي - ظرفيت 2700 دستگاه – 3طبقه فوقاني و 3 طبقه تحتاني

   تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآبادپاركينگ شماره 2 : طبقاتي - ظرفيت 520 دستگاه – 3طبقه فوقاني

   پاركينگ هاي ترمينال 4 و 6

   پاركينگ شماره 3 : روباز- ظرفيت 300 دستگاه

   تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآباد پاركينگ شماره 4: طبقاتي – 1طبقه فوقاني و3طبقه تحتاني - ظرفیت 1400 دستگاه

تعرفه پارکینگ فرودگاه مهرآباد

پارکینگ رو باز

پارکینگ طبقاتی

 

نرخ تعرفه ها به تومان

 

14000

1900

ورودی

1000

1100

ساعتی

15000

19000

هر شب توقف تا 2 شبانه روز

16500

21000

هر شب توقف 3تا 4 شبانه روز

18000

23000

هر شب توقف بیش از 5 شبانه روز

 

 

 

 

برچسب ها {{item.name}}
;